תחומי פעילות

פיתוח מנהלים ופיתוח מנהיגות

בעולם העסקי הדינמי של ימינו, אחד הגורמים המשמעותיים והמהותיים ביותר להצלחתם של ארגונים וחברות הוא המשאב האנושי, בדגש על שדרת הניהול.
ניהול הוא מקצוע מורכב, המצריך הכשרה ופיתוח לאורך הדרך.
בנוסף לאתגרים הידועים של המנהל (הובלה לעמידה ביעדים, ניהול משברים וקונפליקטים ועוד), כיום המנהלים מתמודדים עם:

מעבר ממקום של שימוש בסמכות למקום של שימוש בהשפעה

מנעד גדול של סוגי עובדים ומערכות יחסים

היעדר נגישות פיסית

קיצור משכי הזמן של השהות בתפקיד

שימור עובדים בסביבה דינאמית, תחרותית ומשתנה

השאת ערך אנושי (אנכי, רוחבי, לקוחות קצה) בלי לשכוח את הכלכלה והעסקים

ניהול האנרגיות של העובדים על רצף היום

ועוד

נקודת המבט שלי על ניהול ומנהיגות מתחילה מהמנהל/ת עצמו- התפישות, החוויה הרגשית וההתנהגות שלו, במרחב הארגוני אל מול האסטרטגיה, התרבות, תפיסת הניהול והמנהיגות, מאפייני המשימה והא.נשים- בארגון.
היכולת לתרגם את הניסיון הניהולי והידע ליכולות, כישורים, פרקטיקות, יקבעו את סיכויי ההצלחה של מנהלים/ות בתפקידם, להשגת המטרות הארגוניות ולרתימה וההנעת הא.נשים, מכוח התשוקה, המוטיבציות, והאמונה המשותפת בהצלחה האישית והארגונית.
התוכניות מותאמות לצורכי הארגון והא.נשים ומשלבות ידע תיאורטי ולמידה חווייתית, ומאפשרות התנסות עם מנטור בכיר למנהל/ת צעיר יותר. חיבור בין המישור של ניהול אנשים למישור של ניהול משימות.
התהליך מקנה למנהל/ת תפיסה עדכנית, פרקטית ותהליכית לניתוח והבנת הסביבה הדינמית בה פועל הארגון, מעצים את המנהלים והמחויבות שלהם לארגון, ומקדם את יכולתם להשגת היעדים העסקיים.

תוכנית פיתוח מנהלים ופיתוח מנהיגות

איך זה עובד?
התוכנית מותאמת למאפייני וצורכי הדרג הניהולי: תפקיד ניהולי 1, דרג ביניים ודרג בכיר ומאפשרת:
למידה אישית – הגדרה ותפיסת תפקיד – צרכים ואילוצים, 'אני מאמין' ניהולי ביחס ל 'אני מאמין' ארגוני, ערכים אישיים- ערכי הארגון, מוטיבציות וחוזקות המנהלים, עיצוב ושכלול כלים פרקטיים והקניית תפיסות ניהוליות מקדמות תהליך עסקי ואישי.
למידה קבוצתית – פיתוח שפה אחת המחזקת תחושת 'גאוות יחידה', עיצוב תהליכי משוב הדדי, התנסות בסימולציות ודיאלוג, החלפת רעיונות, פתרון בעיות ולמידת עמיתים.
למידה ארגונית – המערכת מתארגנת מחדש ומשלבת את תפיסת המנהיגות בדנ“א הארגוני, באמצעות העברת המסרים הנכונים, המעוגנים בתרבות הארגונית ובשגרות העבודה והניהול.

התוצאות הניהוליות והארגוניות

מעבר ממקום של שימוש בסמכות למקום של שימוש בהשפעה

ניהול תהליכי הלמידה הלא פורמלית בארגון

הגברת תחושת המסוגלות העצמית והמחוברות הארגונית

הטמעת עקרונות פעולה ניהוליים

שכלול ארגז הכלים המותאמים לצורכי המנהל בעולם החדש

מתן חכה ולא דג- לפתרון דילמות ניהוליות

שיפור והעמקה של מערכות היחסים וניהול השותפויות בארגון

מאגוסיסטם לאקוסיסטם- מעבר מתפיסה ניהולית לוקאלית לתפיסה ניהולית מערכתית

ייעוץ וליווי אישי למנהל/ת

מתי זה נחוץ?

בכניסה לתפקיד חדש

במהלך תהליך שינוי ארגוני, צוותי

כשעושים את אותו הדבר ולא משיגים את התוצאות העסקיות והאישיות הרצויות

כמרגישים צורך במרחב בטוח, לשיתוף וקביעת עקרונות פעולה, באמצעות בחינת המצוי אל מול הרצוי, עם איש מקצוע שלא מתוך הארגון

כשרוצים למנף את ההצלחות הקיימות לתהליך למידה, תנועה והתפתחות משמעותית

על מה נעבוד?

הגדרת מטרות ויעדי צמיחה והתפתחות

כתיבת חזון ניהולי ובחירת עקרונות הפעולה

העמקת המודעות העצמית הניהולית- זיהוי חוזקות אישיות ומוטיבציות ותרגומם לפעולות ושגרות עבודה וניהול, מיפוי חסמים אישיים וחיצוניים, תפיסות ועמדות, חשיפת אזורי העיוורון ואימוץ דפוסי התנהגות אפקטיביים יותר.

בחינת פרספקטיבות שונות המכתיבות את ההתייחסות לאתגרים המקצועיים -ובחירה בפרספקטיבה עם האנרגיה המובילה לביצוע מיטבי כמנהל/ת

הקנייה, שכלול והרחבה, של ידע ומיומנויות התנהגותיות אפקטיביות, בסיטואציות ניהוליות מורכבות

עיצוב והגדרה של משאבים אישיים, ניהול האנרגיות ופיתוח חוסן ניהולי

רוצים לדעת עוד? בואו נדבר

רוצים לדעת עוד? בואו נדבר