תחומי פעילות

ניהול שינוי ארגוני

'הכל זורם' (הרקליטוס 480-540 לפנה"ס)- כל דבר נמצא בתנועה ומשתנה השתנות מתמדת, ואין דבר קבוע וזהה לאורך זמן.

למה ארגונים וא.נשים זזים מאזור הנוחות?

 1. העולם דינאמי ומורכב וחלים בו שינויים תדירים:
  – שינויים בכלכלת העולם- מיתון, צמיחה, גלובליזציה
  – התייעלות ארגונית- כוח-אדם, משאבים, אנרגיה, כסף, מקום
  – מעבר ממערכות ריכוזיות למערכות ביזוריות
  – שינויים פרסונליים בארגון
  – שינויים בחזון הארגון, במוצר ו/או שירות, תמהיל הלקוחות, שיטות העבודה, טכנולוגיה, מבנה ארגוני
  – פנדמיה
 2. השינוי כצורך הישרדותי, הזדמנות לצמיחה ומינוף.
 3. כל שינוי כרוך בהתמודדות ודורש דרכי ניהול אפקטיביות.

עקרונות הפעולה שלי

ראיה מערכתית
הארגון פועל כמערכת שכל שינוי בו משפיע על המערכת כולה, ברבדים שונים. על כן, אני מסתכלת באופן רחב על המערכת על מנת להבין כיצד היא פועלת ומהן מערכות הגומלין בין חלקיה השונים, מה הם התפקידים של כל חלק במערכת וכיצד הם מקדמים את המטרות. התבוננות מערכתית מאפשרת לארגון להבין טוב יותר את הדינמיקה המתרחשת בתוכו ולהוביל תהליכים הלוקחים בחשבון את התמונה כולה.

תהליך ולא התייחסות נקודתית
השינוי הנו תהליך הדורש מענה מערכתי

התבוננות על הגלוי והסמוי
בכל אינטראקציה אנושית ישנה התרחשות במשורים הגלויים והסמויים. לעיתים מנהלים את האינטראקציה בארגון רק במישור הגלוי ולא ערים למידע משמעותי הסמוי מהעין. בנוסף, 'קשה לראות את כל התמונה, כאשר אתה נמצא בתוך המסגרת' (ארוין ד.ילום). בתהליך הייעוצי אני מרחיבה את ההסתכלות ובכך מסייעת לארגון לקבל פרספקטיבות נוספות לקבלת החלטות וגיבוש הפתרון הרצוי לארגון.

האתגרים בניהול תהליכי שינוי

לארגון - שינוי אסטרטגי | התמודדות עם עומק שינוי | הטמעת חזון, תרבות ותפיסות | הטמעת שפה ארגונית אחת | הטמעת שגרות עבודה וניהול | שינוי מבני | שינויים בהנהלה ותפישת המנהיגות | הטמעת טכנולוגיה תומכת תהליך עסקי | תקשור השינוי.

למנהל - רתימת העובדים לתהליך, התאמה של שפה ושיטות ניהול לצורך החדש שעולה | מתן מענה להתנגדויות וצרכים | שינויים בסמכויות התפקיד | שינוי במוטת השליטה | שינויים פרסונאליים בצוות | ניהול תהליכי למידה הנובעים מהשינוי | תקשור התהליך.

לעובד - ערעור מקורות עוצמה | שינוי תרבות ותפישות | שינוי שפה ארגונית | הטמעת שגרות עבודה וניהול חדשנות | אתגר טכנולוגי.

איך זה עובד?

רתימת ההנהלה, בעלי העניין ועד ראשון העובדים לתהליך השינוי

צמצום הפער בין המצוי לרצוי ב- 3 הרמות השונות : ארגון | מנהל | עובד - מגיבוש חזון, הטמעת תרבות ארגונית, עיצוב מבנה והטמעת שגרות עבודה וניהול ועד הקניית מיומנויות התנהגותיות תומכות תהליך עסקי.

מתן מענה להתנגדויות שעולות וניהול תוכנית התקשור בכל אחד משלבי השינוי

מבין תוכניות ניהול השינוי בהובלתי וייעוצי
 • הטמעת תרבות משותפת בארגון עסקי שעבר רכישה ומיזוג
 • שינוי חזון, אימוץ עקרונות פעולה חדשים, שינוי בתפישת ההפעלה- ארגון בריאות
 • שינוי חזון, אימוץ עקרונות פעולה חדשים, הובלה והנחיה של כתיבת תוכנית עבודה תלת שנתית בית ספר 6 שנתי, המונה 400 תלמידים ו- 60 אנשי חינוך.
 • שינוי ייעוד הארגון, גיבוש תפישת הפעלה מותאמת ייעוד ואסטרטגיה – ארגון ביטחוני

רוצים לדעת עוד? בואו נדבר

רוצים לדעת עוד? בואו נדבר